صفحه اصلی > فرهنگ و فلسفه

فرهنگ و فلسفه


timg_副本.jpg


روحیه سازمانی:

شجاع و پرآشوب، پیشگام و نوآورانه باشید، تلاش کنید تا برتری داشته باشید و به دنبال تعالی باشید


ارزشهای اصلی:

مسئولیت یکپارچگی نوآوری


چشم انداز شرکت:

شهرت درجه اول، شرکت های درجه اول، کارکنان درجه اول، محصولات درجه اول، خدمات درجه اول


مفهوم سازمانی:

مردم گرا، وفاداری به سرمایه، تعهد به جامعه


مفهوم مدیریت:

بازار هدایت سازمانی است، کیفیت زندگی شرکت است


روحیه تیمی:

فرصت های جدید، چالش های جدید، بازارهای جدید

خدمات نقطه شروع است، رضایت هیچ پایان نداردCopyright © Jinan شمال Jinfeng ماشین آلات اره، با مسئولیت محدود. همه حقوق محفوظ است.